Flip book element

VinaGreen chuyên caffe tiêu, cây ăn quả

320.000 

Dung tích: 250ml
– bung đọt xanh lá khỏe cây to trái
– pha 500 – 700 lít nước

Đọc tiếp

VinaGreen chuyên lúa – cây lương thực

320.000 

Dung tích: 250ml
– xanh cây , dày lá, ra rễ, nở bụi, hạt mẩy củ to
– pha 500 – 700 lít nước

Đọc tiếp

VinaGreen chuyên sầu riêng

320.000 

Dung tích: 250ml
bung đọt, tạo cơi,khỏe rễ, xanh dày lá

Đọc tiếp

VinaGreen chuyên búp bật chồi

320.000 

Dung tích: 250ml
– siêu ngọn, xanh lá, bật chồi nhanh, mập cọng

Đọc tiếp

VinaGreen chế phẩm xử lý đất

400.000 

Dung tích: 500ml

– pha 700 – 900 lít nước

Danh mục:
Đọc tiếp

Vinagreen Diệt Sâu – Bọ Đất

520.000 

Dung tích: 500ml
liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )

Danh mục:
Đọc tiếp

Vinagreen Siêu Bo – Trứng Gà

360.000 

Dung tích: 500ml
liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )

Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.