Kiến thức cây trồng cho mọi người

Chúng tôi mang đến các kiến thức nông nghiệp về cây trồng và các loại sâu bệnh hại. Chúng tôi cũng cung cấp các giải pháp sinh học an toàn cho các vấn đề của bạn.

Plant Image
 • Tất cả
 • Cây ăn quả
  Cây ăn quả
 • Cây công nghiệp
  Cây công nghiệp
 • Cây lương thực
  Cây lương thực
 • Cây rau
  Cây rau
 • Hoa - Cây kiểng
  Hoa - Cây kiểng

Cây lương thực

Bắp

Tên thường gọi: Bắp, ngô

Tên khoa học:

Xem danh sách

Khoai Lang

Tên thường gọi: Khoai Lang

Tên khoa học:

Xem danh sách

Khoai Tây

Tên thường gọi: Khoai Tây

Tên khoa học:

Xem danh sách

Lúa nước

Tên thường gọi: Lúa nước

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cây rau

Bắp cải

Tên thường gọi: Báp cải

Tên khoa học:

Xem danh sách

Bầu

Tên thường gọi: Bầu

Tên khoa học:

Xem danh sách

Bí đao

Tên thường gọi: Bí đao, bí

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cà chua

Tên thường gọi: Cà chua

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cà Rốt

Tên thường gọi: Cà Rốt

Tên khoa học:

Xem danh sách

Dưa hấu

Tên thường gọi: Dưa hấu

Tên khoa học:

Xem danh sách

Dưa leo

Tên thường gọi: Dưa leo, dưa chuột

Tên khoa học:

Xem danh sách

Hành lá

Tên thường gọi: Hành lá, hành

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cây ăn quả

Tên thường gọi: Bơ

Tên khoa học:

Xem danh sách

Bưởi

Tên thường gọi: Bưởi

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cam

Tên thường gọi: Cam

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chanh

Tên thường gọi: Chanh

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chanh dây

Tên thường gọi: Chanh dây, chanh leo, mát mát, lạc tiên, chùm bao trứng,...

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chôm chôm

Tên thường gọi: Chôm chôm

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chuối

Tên thường gọi: Chuối

Tên khoa học:

Xem danh sách

Dâu tây

Tên thường gọi: Dâu tây, dâu đất

Tên khoa học:

Xem danh sách

Hoa - Cây kiểng

Tên thường gọi: Bơ

Tên khoa học:

Xem danh sách

Bưởi

Tên thường gọi: Bưởi

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cam

Tên thường gọi: Cam

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chanh

Tên thường gọi: Chanh

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chanh dây

Tên thường gọi: Chanh dây, chanh leo, mát mát, lạc tiên, chùm bao trứng,...

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chôm chôm

Tên thường gọi: Chôm chôm

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chuối

Tên thường gọi: Chuối

Tên khoa học:

Xem danh sách

Dâu tây

Tên thường gọi: Dâu tây, dâu đất

Tên khoa học:

Xem danh sách

Dưa Lưới

Tên thường gọi: Dưa Lưới

Tên khoa học:

Xem danh sách

Mãng cầu na

Tên thường gọi: Mãng cầu na, na.

Tên khoa học:

Xem danh sách

Mít

Tên thường gọi: Mít

Tên khoa học:

Xem danh sách

Nhãn

Tên thường gọi: Nhãn

Tên khoa học:

Xem danh sách

Nho

Tên thường gọi: Nho

Tên khoa học:

Xem danh sách

Ổi

Tên thường gọi: Ổi

Tên khoa học:

Xem danh sách

Quýt

Tên thường gọi: Quýt

Tên khoa học:

Xem danh sách

Sầu riêng

Tên thường gọi: Sầu riêng

Tên khoa học:

Xem danh sách

Thanh long

Tên thường gọi: Thanh long

Tên khoa học:

Xem danh sách

Vải

Tên thường gọi: Vải, lệ chi

Tên khoa học:

Xem danh sách

Vú sữa

Tên thường gọi: Vú sữa

Tên khoa học:

Xem danh sách

Xoài

Tên thường gọi: Xoài

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cây công nghiệp

Tên thường gọi: Bơ

Tên khoa học:

Xem danh sách

Bưởi

Tên thường gọi: Bưởi

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cam

Tên thường gọi: Cam

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chanh

Tên thường gọi: Chanh

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chanh dây

Tên thường gọi: Chanh dây, chanh leo, mát mát, lạc tiên, chùm bao trứng,...

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chôm chôm

Tên thường gọi: Chôm chôm

Tên khoa học:

Xem danh sách

Chuối

Tên thường gọi: Chuối

Tên khoa học:

Xem danh sách

Dâu tây

Tên thường gọi: Dâu tây, dâu đất

Tên khoa học:

Xem danh sách

Dưa Lưới

Tên thường gọi: Dưa Lưới

Tên khoa học:

Xem danh sách

Mãng cầu na

Tên thường gọi: Mãng cầu na, na.

Tên khoa học:

Xem danh sách

Mít

Tên thường gọi: Mít

Tên khoa học:

Xem danh sách

Nhãn

Tên thường gọi: Nhãn

Tên khoa học:

Xem danh sách

Nho

Tên thường gọi: Nho

Tên khoa học:

Xem danh sách

Ổi

Tên thường gọi: Ổi

Tên khoa học:

Xem danh sách

Quýt

Tên thường gọi: Quýt

Tên khoa học:

Xem danh sách

Sầu riêng

Tên thường gọi: Sầu riêng

Tên khoa học:

Xem danh sách

Thanh long

Tên thường gọi: Thanh long

Tên khoa học:

Xem danh sách

Vải

Tên thường gọi: Vải, lệ chi

Tên khoa học:

Xem danh sách

Vú sữa

Tên thường gọi: Vú sữa

Tên khoa học:

Xem danh sách

Xoài

Tên thường gọi: Xoài

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cây ăn quả

Bơ

Tên thường gọi: Bơ

Tên khoa học:

Xem danh sách
Bưởi

Bưởi

Tên thường gọi: Bưởi

Tên khoa học:

Xem danh sách
Cam

Cam

Tên thường gọi: Cam

Tên khoa học:

Xem danh sách
Chanh

Chanh

Tên thường gọi: Chanh

Tên khoa học:

Xem danh sách
Chanh dây

Chanh dây

Tên thường gọi: Chanh dây, chanh leo, mát mát, lạc tiên, chùm bao trứng,...

Tên khoa học:

Xem danh sách
Chôm chôm

Chôm chôm

Tên thường gọi: Chôm chôm

Tên khoa học:

Xem danh sách
Chuối

Chuối

Tên thường gọi: Chuối

Tên khoa học:

Xem danh sách
Dâu tây

Dâu tây

Tên thường gọi: Dâu tây, dâu đất

Tên khoa học:

Xem danh sách
Dưa Lưới

Dưa Lưới

Tên thường gọi: Dưa Lưới

Tên khoa học:

Xem danh sách
Mãng cầu na

Mãng cầu na

Tên thường gọi: Mãng cầu na, na.

Tên khoa học:

Xem danh sách
Mít

Mít

Tên thường gọi: Mít

Tên khoa học:

Xem danh sách
Nhãn

Nhãn

Tên thường gọi: Nhãn

Tên khoa học:

Xem danh sách
Nho

Nho

Tên thường gọi: Nho

Tên khoa học:

Xem danh sách
Ổi

Ổi

Tên thường gọi: Ổi

Tên khoa học:

Xem danh sách
Quýt

Quýt

Tên thường gọi: Quýt

Tên khoa học:

Xem danh sách
Sầu riêng

Sầu riêng

Tên thường gọi: Sầu riêng

Tên khoa học:

Xem danh sách
Thanh long

Thanh long

Tên thường gọi: Thanh long

Tên khoa học:

Xem danh sách
Vải

Vải

Tên thường gọi: Vải, lệ chi

Tên khoa học:

Xem danh sách
Vú sữa

Vú sữa

Tên thường gọi: Vú sữa

Tên khoa học:

Xem danh sách
Xoài

Xoài

Tên thường gọi: Xoài

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cây công nghiệp

Cà phê

Cà phê

Tên thường gọi: Cà phê

Tên khoa học:

Xem danh sách
Cacao

Cacao

Tên thường gọi: Cacao

Tên khoa học:

Xem danh sách
Chè

Chè

Tên thường gọi: chè, trà, mạy chà (dân tộc Tày)

Tên khoa học:

Xem danh sách
Tiêu

Tiêu

Tên thường gọi: Cây tiêu, cây hồ tiêu

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cây lương thực

Bắp

Bắp

Tên thường gọi: Bắp, ngô

Tên khoa học:

Xem danh sách
Khoai Lang

Khoai Lang

Tên thường gọi: Khoai Lang

Tên khoa học:

Xem danh sách
Khoai Tây

Khoai Tây

Tên thường gọi: Khoai Tây

Tên khoa học:

Xem danh sách
Lúa nước

Lúa nước

Tên thường gọi: Lúa nước

Tên khoa học:

Xem danh sách

Cây rau

Bắp cải

Bắp cải

Tên thường gọi: Báp cải

Tên khoa học:

Xem danh sách
Bầu

Bầu

Tên thường gọi: Bầu

Tên khoa học:

Xem danh sách
Bí đao

Bí đao

Tên thường gọi: Bí đao, bí

Tên khoa học:

Xem danh sách
Cà chua

Cà chua

Tên thường gọi: Cà chua

Tên khoa học:

Xem danh sách
Cà Rốt

Cà Rốt

Tên thường gọi: Cà Rốt

Tên khoa học:

Xem danh sách
Dưa hấu

Dưa hấu

Tên thường gọi: Dưa hấu

Tên khoa học:

Xem danh sách
Dưa leo

Dưa leo

Tên thường gọi: Dưa leo, dưa chuột

Tên khoa học:

Xem danh sách
Hành lá

Hành lá

Tên thường gọi: Hành lá, hành

Tên khoa học:

Xem danh sách
Húng Quế

Húng Quế

Tên thường gọi: Húng Quế

Tên khoa học:

Xem danh sách
Khổ qua

Khổ qua

Tên thường gọi: Khổ qua, mướp đắng

Tên khoa học:

Xem danh sách
Ngò Rí

Ngò Rí

Tên thường gọi: Ngò Rí

Tên khoa học:

Xem danh sách
Ớt trái

Ớt trái

Tên thường gọi: Ớt trái, ớt

Tên khoa học:

Xem danh sách
Rau Muống

Rau Muống

Tên thường gọi: Rau Muống

Tên khoa học:

Xem danh sách

Hoa - Cây kiểng

Hoa Cẩm Chướng

Hoa Cẩm Chướng

Tên thường gọi: Hoa cẩm chướng

Tên khoa học:

Xem danh sách
Hoa Đào

Hoa Đào

Tên thường gọi: Hoa Đào

Tên khoa học:

Xem danh sách
Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền

Tên thường gọi: Hoa đồng tiền

Tên khoa học:

Xem danh sách
Hoa hồng

Hoa hồng

Tên thường gọi: Hoa hồng

Tên khoa học:

Xem danh sách
Hoa Lan

Hoa Lan

Tên thường gọi: Hoa lan

Tên khoa học:

Xem danh sách
Hoa Mai

Hoa Mai

Tên thường gọi: Hoa mai

Tên khoa học:

Xem danh sách