VinaGreen Diệt Vi Khuẩn – Vi Nấm
Giảm 13%

VinaGreen Diệt Vi Khuẩn – Vi Nấm

Dung tích: 500ml - pha 700 - 900 lít nước
Freeship
200.000 
Vinagreen 2.1
Giảm 13%

Vinagreen 2.1

Dung tích: 500ml liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
480.000 
Vinagreen 3.0
Giảm 13%

Vinagreen 3.0

Dung tích: 500ml Liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
600.000 
VINAGREEN SIEU BO – TRỨNG GÀ
Giảm 13%

VINAGREEN SIEU BO – TRỨNG GÀ

Dung tích: 500ml CÔNG DỤNG - Tạo mầm hoa, kích thích ra hoa đồng loạt, dưỡng hoa, tăng tỉ lệ đậu trái. - Giúp cây phát lộc nhanh, đều - cành khỏe - lá xanh dày, chống vàng lá, bạc lá, chùn ngọn.. - Giúp cây thụ phấn tốt, tăng đậu trái, Chống được hiện tượng rụng hoa, chống rụng trái non - Chống nứt trái, chống khô trái, Nuôi hạt dưỡng trái, tăng rem nặng hạt - Bổ sung chất kích thích phát triển đọt non, giúp cây tăng sức sinh trưởng của thân, cành, lá. - Cung cấp Kali sinh học cây cực kỳ dễ hấp thu.
Freeship
700.000 
VinaGreen chuyên caffe tiêu, cây ăn quả
Giảm 13%

VinaGreen chuyên caffe tiêu, cây ăn quả

Dung tích: 250ml - bung đọt xanh lá khỏe cây to trái - pha 500 - 700 lít nước
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên lúa – cây lương thực
Giảm 13%

VinaGreen chuyên lúa – cây lương thực

Dung tích: 250ml - xanh cây , dày lá, ra rễ, nở bụi, hạt mẩy củ to - pha 500 - 700 lít nước
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên sầu riêng
Giảm 13%

VinaGreen chuyên sầu riêng

Dung tích: 250ml bung đọt, tạo cơi,khỏe rễ, xanh dày lá
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên búp bật chồi
Giảm 13%

VinaGreen chuyên búp bật chồi

Dung tích: 250ml - siêu ngọn, xanh lá, bật chồi nhanh, mập cọng
Freeship
320.000 
VinaGreen Diệt Vi Khuẩn – Vi Nấm
Giảm 13%

VinaGreen Diệt Vi Khuẩn – Vi Nấm

Dung tích: 500ml - pha 700 - 900 lít nước
Freeship
200.000 
Vinagreen 2.1
Giảm 13%

Vinagreen 2.1

Dung tích: 500ml liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
480.000 
Vinagreen 3.0
Giảm 13%

Vinagreen 3.0

Dung tích: 500ml Liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
600.000 
VINAGREEN SIEU BO – TRỨNG GÀ
Giảm 13%

VINAGREEN SIEU BO – TRỨNG GÀ

Dung tích: 500ml CÔNG DỤNG - Tạo mầm hoa, kích thích ra hoa đồng loạt, dưỡng hoa, tăng tỉ lệ đậu trái. - Giúp cây phát lộc nhanh, đều - cành khỏe - lá xanh dày, chống vàng lá, bạc lá, chùn ngọn.. - Giúp cây thụ phấn tốt, tăng đậu trái, Chống được hiện tượng rụng hoa, chống rụng trái non - Chống nứt trái, chống khô trái, Nuôi hạt dưỡng trái, tăng rem nặng hạt - Bổ sung chất kích thích phát triển đọt non, giúp cây tăng sức sinh trưởng của thân, cành, lá. - Cung cấp Kali sinh học cây cực kỳ dễ hấp thu.
Freeship
700.000 
VinaGreen chuyên caffe tiêu, cây ăn quả
Giảm 13%

VinaGreen chuyên caffe tiêu, cây ăn quả

Dung tích: 250ml - bung đọt xanh lá khỏe cây to trái - pha 500 - 700 lít nước
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên lúa – cây lương thực
Giảm 13%

VinaGreen chuyên lúa – cây lương thực

Dung tích: 250ml - xanh cây , dày lá, ra rễ, nở bụi, hạt mẩy củ to - pha 500 - 700 lít nước
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên sầu riêng
Giảm 13%

VinaGreen chuyên sầu riêng

Dung tích: 250ml bung đọt, tạo cơi,khỏe rễ, xanh dày lá
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên búp bật chồi
Giảm 13%

VinaGreen chuyên búp bật chồi

Dung tích: 250ml - siêu ngọn, xanh lá, bật chồi nhanh, mập cọng
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên sầu riêng
Giảm 13%

VinaGreen chuyên sầu riêng

Dung tích: 250ml bung đọt, tạo cơi,khỏe rễ, xanh dày lá
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên búp bật chồi
Giảm 13%

VinaGreen chuyên búp bật chồi

Dung tích: 250ml - siêu ngọn, xanh lá, bật chồi nhanh, mập cọng
Freeship
320.000 
VinaGreen Diệt Vi Khuẩn – Vi Nấm
Giảm 13%

VinaGreen Diệt Vi Khuẩn – Vi Nấm

Dung tích: 500ml - pha 700 - 900 lít nước
Freeship
200.000 
Vinagreen 2.1
Giảm 13%

Vinagreen 2.1

Dung tích: 500ml liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
480.000 
VinaGreen chuyên caffe tiêu, cây ăn quả
Giảm 13%

VinaGreen chuyên caffe tiêu, cây ăn quả

Dung tích: 250ml - bung đọt xanh lá khỏe cây to trái - pha 500 - 700 lít nước
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên sầu riêng
Giảm 13%

VinaGreen chuyên sầu riêng

Dung tích: 250ml bung đọt, tạo cơi,khỏe rễ, xanh dày lá
Freeship
320.000 
VinaGreen chuyên búp bật chồi
Giảm 13%

VinaGreen chuyên búp bật chồi

Dung tích: 250ml - siêu ngọn, xanh lá, bật chồi nhanh, mập cọng
Freeship
320.000 
Vinagreen 2.1
Giảm 13%

Vinagreen 2.1

Dung tích: 500ml liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
480.000 
VinaGreen Diệt Vi Khuẩn – Vi Nấm
Giảm 13%

VinaGreen Diệt Vi Khuẩn – Vi Nấm

Dung tích: 500ml - pha 700 - 900 lít nước
Freeship
200.000 
Vinagreen 2.1
Giảm 13%

Vinagreen 2.1

Dung tích: 500ml liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
480.000 
Vinagreen 3.0
Giảm 13%

Vinagreen 3.0

Dung tích: 500ml Liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
600.000 
VINAGREEN SIEU BO – TRỨNG GÀ
Giảm 13%

VINAGREEN SIEU BO – TRỨNG GÀ

Dung tích: 500ml CÔNG DỤNG - Tạo mầm hoa, kích thích ra hoa đồng loạt, dưỡng hoa, tăng tỉ lệ đậu trái. - Giúp cây phát lộc nhanh, đều - cành khỏe - lá xanh dày, chống vàng lá, bạc lá, chùn ngọn.. - Giúp cây thụ phấn tốt, tăng đậu trái, Chống được hiện tượng rụng hoa, chống rụng trái non - Chống nứt trái, chống khô trái, Nuôi hạt dưỡng trái, tăng rem nặng hạt - Bổ sung chất kích thích phát triển đọt non, giúp cây tăng sức sinh trưởng của thân, cành, lá. - Cung cấp Kali sinh học cây cực kỳ dễ hấp thu.
Freeship
700.000 
Vinagreen 2.1
Giảm 13%

Vinagreen 2.1

Dung tích: 500ml liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
480.000 
Vinagreen 3.0
Giảm 13%

Vinagreen 3.0

Dung tích: 500ml Liều phòng: pha 600 lít nước ( 3 phi ), liều đặc trị: pha 400 lít nước ( 2 phi )
Freeship
600.000 
VINAGREEN SIEU BO – TRỨNG GÀ
Giảm 13%

VINAGREEN SIEU BO – TRỨNG GÀ

Dung tích: 500ml CÔNG DỤNG - Tạo mầm hoa, kích thích ra hoa đồng loạt, dưỡng hoa, tăng tỉ lệ đậu trái. - Giúp cây phát lộc nhanh, đều - cành khỏe - lá xanh dày, chống vàng lá, bạc lá, chùn ngọn.. - Giúp cây thụ phấn tốt, tăng đậu trái, Chống được hiện tượng rụng hoa, chống rụng trái non - Chống nứt trái, chống khô trái, Nuôi hạt dưỡng trái, tăng rem nặng hạt - Bổ sung chất kích thích phát triển đọt non, giúp cây tăng sức sinh trưởng của thân, cành, lá. - Cung cấp Kali sinh học cây cực kỳ dễ hấp thu.
Freeship
700.000 
VINAGREEN TINH DẦU NEM BACILLUS – DIỆT Sâu BỌ ĐẤT
Giảm 13%

VINAGREEN TINH DẦU NEM BACILLUS – DIỆT Sâu BỌ ĐẤT

Khối lượng : 500 ml Công Dụng:
  • Kháng cô lập virut khi xâm nhập vào cây phòng ngừa xoăn lá , xoăn ngọn, khảm lá, sượng trái , do virus gây ra.
  • Phòng trừ nhiều tác nhân gây bệnh, đặc biệt hiệu quả trên cây hoa mầu, cây ăn trái, cây công nghiệp… nứt thân, xì mủ, thán thư, sương mai. Héo rũ, cháy lá thối rễ.
  • Tăng sức đề kháng cho cây, tăng năng suất , và chất lượng nông sản.
  • Tiêu diệt nấm bệnh , các loại côn trùng trích hút theo nguyên lý đối kháng.
Freeship
350.000