Category Archives: Kỹ thuật cây trồng

VinaGreen – Thương hiệu chế phẩm sinh học, bạn đồng hành của nhà nông

Sử dụng chế phẩm sinh học trong trồng trọt ngày càng tăng cao dần thay thế phân bón hóa học. VinaGreen thương hiệu chế phẩm sinh học ra đời trở thành bạn đồng hành nhà nông. Đối với ngành trồng trọt không thể thiếu các sản phẩm phân bón hay các loại thuốc để trừ […]

TÁC ĐỘNG CỦA ĐI ĐỌT ĐẾN TRÁI SẦU RIÊNG NON

Canh tác cây sầu riêng luôn đòi hỏi kiến thức quản lý vườn cây cao, việc chăm sóc cho cây khỏe manh đã khó thì việc chăm sóc trái sau khi đậu cũng khá gian nan nhất là đối với sầu riêng Thái (Monthong/Dona). Có một vấn đề ở giai đoạn này mà nhà vườn […]