QUY TRÌNH NÂNG VÀ GIỮ pH ĐẤT ỔN ĐỊNH

1.Tưới nước vôi trong cho đất. – LIều lượng: 3kg vôi bột pha 200l nước bỏ cặn – Cách tưới: Tưới đều xung quanh tán cây, mỗi cây khoảng 5 lít 2. Bón phân hữu cơ cho vườn -Liều lượng: Tùy vào độ lớn của cây mà bón từ 3kg đến 5kg phân hữu cơ […]