NHỮNG TRỞ NGẠI KHI LÀM BÔNG SẦU RIÊNG

1. KHÓ CẮT NƯỚC – TẠO KHÔ HẠN Thời điểm làm bông sớm vụ miền đông khoảng tháng 8 đến tháng 9, lúc này lượng mưa còn rất nhiều nên không tạo khô hạn được. 2. CÂY CHƯA ĐỦ THỜI GIAN PHỤC HỒI Sau khi thu hoạch cây cần ra lại ít nhất hai cơi […]

QUY TRÌNH NÂNG VÀ GIỮ pH ĐẤT ỔN ĐỊNH

1.Tưới nước vôi trong cho đất. – LIều lượng: 3kg vôi bột pha 200l nước bỏ cặn – Cách tưới: Tưới đều xung quanh tán cây, mỗi cây khoảng 5 lít 2. Bón phân hữu cơ cho vườn -Liều lượng: Tùy vào độ lớn của cây mà bón từ 3kg đến 5kg phân hữu cơ […]